Bannet tang qua te tienphat

BAN GIÁM ĐỐC - VẬN TẢI TIẾN PHÁT

Vo Hong Dong - CEO - Founder

Võ Hồng Đông

Founder - CEO

Nguyễn Văn Chính

Co-Founder | Phó Giám Đốc

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TIẾN PHÁT

Võ Hồng Giang

Trưởng phòng kỹ thuật

Nguyễn Thủy

Trường phòng kế toán

Võ Hải

Sales admin

Thùy Tiên

Trường phòng HCNS

Trương Minh Tài

Chuyên viên kinh doanh